Sigmacert breidt naar verreikers

Vanaf 15 november 2015 kunnen verreikers SigmaCert gekeurd worden.
 
De Belgische regelgeving stelt dat verreikers die gebruikt worden om hangende lasten te vervoeren, driemaandelijks moeten worden gekeurd door een externe dienst voor technische controle. Deze verplichting geldt echter niet voor verreikers die enkel en alleen worden gebruikt om lasten die op de vorken staan, te vervoeren. In dit geval moet er wel jaarlijks een interne controle van het toestel door een bevoegd persoon plaatsvinden. Nochtans blijven de risico’s dezelfde.

De vraag voor het keuren van verreikers door een externe instantie kwam van de Sigma-leden. Zij zien dit als een belangrijk initiatief in het kader van de campagne Veilig werken op hoogte die navb-cnac Constructiv lanceerde in september. Deze campagne heeft als doel om iedereen in de bouwsector te sensibiliseren en te informeren over de risico’s en preventiemaatregelen die verband houden met werken op hoogte.

Voor Sigma was het eveneens een logische stap om SigmaCert uit te breiden met verreikers. De Sigma-leden hadden al een checklist voor het controleren van verreikers opgesteld. De navb-campagne was dan ook het ideale moment om deze bijkomende keuring te lanceren.

Volgens de campagnebrochure van het navb vertonen de ongevallencijfers van de bouwsector al jaren een dalende trend. Het aantal ernstige arbeidsongevallen (met de dood of blijvende invaliditeit tot gevolg) door een val van hoogte van personen of voorwerpen daalt veel minder snel: nog steeds is één op de drie ongevallen in de bouw is hieraan te wijten. Hoe groter de steun, hoe beter men dit type ongevallen drastisch kan terugdringen.

Om iedereen bewust te maken van de gevaren die verbonden zijn aan werken op hoogte enerzijds en om de oplossingen kenbaar te maken anderzijds, is een brede samenwerking van groot belang. SigmaCert draagt bij tot het veiliger maken van werken op hoogte: door de controle van de machines, kan men zeker zijn dat de machines technisch in orde zijn en veilig voor gebruik.

Onze partners