Wat is SigmaCert?

SigmaCert is een veiligheidslabel dat u helpt voldoen aan de arbeidsmiddelenrichtlijn. Deze richtlijn vereist dat arbeidsmiddelen periodiek gecontroleerd worden. De werkgever dient aan te tonen dat al het mogelijke werd gedaan om de veiligheid van het aanwezige materiaal te waarborgen. Dit wordt niet alleen gevraagd vanuit de arbeidsinspectie, maar ook vanuit het VCA. Een officieel keuringsrapport van een SIGMACert keuringsbedrijf is in dit kader de beste vrijwaring.

Wat zijn Arbeidsmiddelen?

De volgende machines vallen onder de richtlijn op arbeidsmiddelen:

 • Heftrucks/Voorzetapparatuur
 • Batterijen/batterijladers
 • Graafmachines
 • Wielladers
 • Verreikers
 • Betonpompen

De voordelen van een SigmaCert keuring?

 • Veiliger machines, minder ongevallen
 • Beter opvolging van het machinepark
 • Gedocumenteerd systeem dat machines gevolgd en onderhouden worden
 • Sneller opsporen van (eventuele) mankementen
 • Keuring en herstelling in één interventie, ook voor complexere machines
 • VCA-erkend keuringsrapport

SigmaCert in de praktijk?

 • Jaarlijkse keuring door een erkende keurmeester van de merkinvoerder
 • Officiële SigmaCert keuringssticker op de machine
 • Duidelijke rapportering met het resultaat van elke keuring: groen oranje of rood.
 • Is het resultaat groen, dan wordt de SigmaCert sticker aangebracht

College van Deskundigen

Zoals elk goed uitgewerkt referentieel, wordt deze het best beheerd en bijgestuurd door een representatief College van Deskundigen. Dit College is samengesteld uit de diverse betrokken actoren, inclusief de gebruikers.

Het College van Deskundigen komt twee maal per jaar samen en heeft vertegenwoordigers uit leveranciers, gebruikers, opleidingsorganisaties, verzekeringsmaatschappijen, veiligheidsexperten en de overheid.

Ook werknemersorganisaties zetelen in het College van Deskundigen. Het doel van het College is om over het keursysteem te waken en het permanent bij te sturen. Vanuit zijn expertise staat het College mee in voor de verdere ontwikkeling van SIGMACert.

Onze partners